Om turfilm

Turfilm drives av Sanna Kaivantola og Kjetil Ydstebø. Vi ønsker å vise bredde og glede i friluftsliv og å være ute!